Transwaggon

Kontaktpersoner Helsingborg

TRANSWAGGON AB
Båthusgatan 13
25267 Helsingborg
SVERIGE

Tel:  +46 42 176200
E-Mail: info@transwaggon.se

Företagsledning

Anders Nilsson, VD
Tel:      +46 42 176232
Mobile: +46 707 476232
anders.nilsson@transwaggon.se

Marknad

Jörgen Andersson 
Avdelningschef
Tel:      +46 42 176231
Mobile: +46 707 276230 
jorgen.andersson@transwaggon.se

Trafik

Pascal Ramberg Rosander
Avdelningschef
Tel:       +46 42 176265
Mobile:  +46 761 724156
pascal.ramberg@transwaggon.se

Teknik

Peter Molander
Avdelningschef
Tel:      +46 42 176274
Mobile: +46 725 606274 
peter.molander@transwaggon.se


Finance & Controlling

Bente Pedersen
Avdelningschef
Tel:       +46 42 176223
Mobile: +46 707 276220
bente.pedersen@transwaggon.se

HR / IT

Lena Bergström
Tel:       +46 42 176233
Mobile: +46 707 276231 
lena.bergstrom@transwaggon.se