Transwaggon

Profiler - Lastgränser

Begränsning av vagnalternativ vid vissa relationer

Det europeiska järnvägsnätet har historiskt präglats av olika nationell eller regionell spårbredd och differentierad profilstorlek.

TRANSWAGGON:s vagnar lämpar sig principiellt för körning på normal spårbredd (1.435 mm). Avvikande spårbredd finns i Finland (1.524 mm) och Spanien (1.668 mm) liksom i de till Polen angränsande östliga grannländerna (1.520 mm). För trafiken i Spanien respektive Finland tillhandahåller TRANSWAGGON vagnar med växelbehållare respektive utbytbara axlar.

P.g.a. den begränsade volymprofilen på de brittiska öarna kan TRANSWAGGON:s vagnar inte köras i Storbritannien. Alla vagnar med profil G1 (internationell profil) kan emellertid sättas in överallt i övriga Europa. Storvolymvagnar med profil G2 är däremot inte tillåtna i Norge, Frankrike, Italien, Belgien och Schweiz.

Figurerna nedan visar den internationalla lastprofilen (Profil G1) och den
tyska lastprofilen (Profil G2).

Dessutom sysselsätter TRANSWAGGON en rad vagnar med specialöverbyggnader, som endast är tillåtna i bestämda relationer.