Transwaggon

Lastningsriktlinjer

Lastningsanvisningar
Green Cargo tillämpar de lastningsregler som Internationella Järnvägsunionen (UIC) ger ut. Reglerna gäller i alla länder inom Europa och har benämningen RIV Bilaga II. Lastningsriktlinjer, band 1-3. Regelverket ges ut på tyska, franska och engelska och är översatt av Green Cargo till svenska. För att lasta vagnen rätt och optimalt ska följande beaktas:

  • Banans bärighet
  • Lastprofil
  • Vagnens bärighet

För de mest förekommande godsslagen finns det godsspecifika lastningsanvisningar. De anges som:

  • Vita blad - dessa ges ut av UIC / RIV och gäller i hela Europa
  • Blå blad - dessa ges ut av en enskild järnväg och gäller även de i hela Europa
  • Rosa blad - dessa ges ut av en enskild järnväg och gäller endast mellan de järnvägar som anges
  • Gula blad - gäller endast i Green Cargo trafik inom Sverige

Inför lastning söker du upp den lastningsanvisning som gäller för det specifika godsslaget som är aktuellt. Godsslaget finns angivet i det gällande transportavtalet. Längst ner på varje lastningsanvisning finns hänvisning till ett informationsblad som ger kompletterande information vad gäller t ex lastprofiler, linjeklasser och lastfördelning.

Lastningsanvisningen och det kompletterande informationsbladet ger tillsammans den information du behöver för att lasta och säkra godset på rätt sätt.

Lastningsanvisningar Green Cargo