Transwaggon

Översättning av tekniska detaljer

Översättning av de tekniska fackbegreppen finns i nedanstående PDF-fil.

Översättning av tekniska detaljer

Flakvagnar

Lastlängd
m
Lastbredd
m
Lasthöjd
m
Lastgräns
ca. t
Typblad
Flakvagnsenhet
med plana golv och UIC-eller Exte-stolpar
Laas (UIC) 25,74 2,85 1,27 54,0 LAAS UIC Rungen
Laas (ExTe) 25,74 2,85 1,27 54,5 LAAS ExTe Rungen
med plana golv och hjulförstängare
Laas, Laaps 25,74 3,10 1,27 54,0 / 55,0  Laas_Laaps_Radvorleger
med nedsänkt lastyta
Laads, Laaps (1060) 25,76 / 25,63 3,10 / 3,08 1,06 56,0 / 53,0 TWA 1060 RV
Laadkks (850) 29,74 3,10 0,85 - 1,00 44,0 TWA 850
Laadks (800A) 25,76 3,11 0,80 47,5 TWA 800 A
Laads (800B) 26,99 3,11 0,80 47,0 TWA 800 B

Slutna vagnar

2-axliga vagnar

Lastlängd
m
Lastbredd
m
Lasthöjd skjutdörr
m
Lastgräns C
ca. t
Lastgräns D
ca. t
Kapacitet
Eur-pallar
Typblad
Profil G1
Hbbi(ll)ns (AHN1)
Hbbi(ll)ns(s) (AHN2)
14,23 2,95 2,85 / 2,90 26,0 30,0 40 AHN 1_2

Boggievagnar

Lastlängd
m
Lastbredd
m
Lasthöjd skjutdörr
m
Lastgräns C
ca. t
Lastgräns D
ca. t
Kapacitet
Eur-pallar
Typblad
Skjutdörrsvagn, 3 dörrar
profil G1
Habis-2 20,87 2,78 2,50 51,0 - 52 HB 2
Habis-4 20,87 2,78 2,60 55,0 - 52 HB 4
Habiis-6 21,98 2,77 2,80 52,0 - 54 HB 6
Habiis-6/3 21,98 2,77 2,58 48,5 - 54 HB 63
Habiis-6/8 21,98 2,77 2,80 50,0 58,0 54 HB 68
Habiins-6/6 21,98 2,77 2,80 54,0 62,0 54 HB 66
Profil G2
Habiis-9 21,98 2,77 3,18 52,5 - 54 HB 9
Skjutdörrsvagn, 2 dörrar
profil G1
Habiis-7 21,98 2,77 2,78 52,5 - 54 HB 7
Habiins-7/3 21,98 2,77 2,78 54,5 62,5 54 HB 73
Habbi(ill)ns(s) (AHB1, AHB2) 22,00 2,84 2,80 55,5 63,5 63 AHB 1_2
Habiins-901 (NHB) 21,98 2,80 2,80 55,0 63,0 63 NHB
Habiins-951 (NHB4) 21,98 2,82 2,81 56,0 64,0 63 NHB4
Habbiins-14 22,60 2,83 2,86 56,0 64,0 65 HB 14
Habbiins-15 22,00 2,84 2,80 56,0 64,0 63 HB 15
Habbiins-16 22,00 2,84 2,80 56,0 64,0 63 HB 16
Habbiins-17 22,00 2,84 2,80 56,0 64,0 63 HB 17
profil G2
Habiis-8 21,98 2,76 3,10 51,5 - 54 HB 8
Habiins-8/5, -12 21,98 2,77 3,10 54,0 / 54,5 62,0 / 62,5 54 HB 85, HB 12
Habiis-11 21,84 2,76 / 2,83 3,19 / 3,22 47,8 - 49,8 55,8 - 57,8 54 / 63 HB 11
Huvvagn, 2 huvar
profil G1
Siins 21,98 2,77 - 54,0 62,0 54 SIS

Kortkopplade vagnar

Lastlängd
m
Lastbredd
m
Lasthöjd skjutdörr
m
Lastgräns C
ca. t
Lastgräns D
ca. t
Kapacitet
Eur-pallar
Typblad
Kortkopplad skjutdörrsvagn
profil G1
Hiirrs-1,-2,-3 (HR) 2x12,53 3,03 2,80 54,0 62,0 2x36 HR
Laaiis-921 (NLD),
Laaiis-985, -004 (NLE),
Laaiis-952 (NLS)
2x12,54 3,03 3,02 55,0 - 55,5 63,0 - 63,5 2x36 NLD, NLE, NLS
Hiirrs-4, -6 2x13,30 3,03 2,84 55,7 - 56,0 63,7 - 64,0 2x38 HR 4, HR 6
Himrrs (NHM2)
Hirrs (NHM4)
2x14,24
2x13,87
2,90
2,89
- 52,0 60,0 2x40
2x39
NHM2_NHM4
Hi(ll)mrrs (AHR1, AHR2) 2 x 14,23 2,95 2,85 / 2,90 52,0 60,0 80 AHR 1_2
Himrrs (HMR) 2x13,98 2,90 2,50 48,5 2x39 HMR
Kortkopplad vagn med skjutdörr,
och växelbehållare,
profil G1
Laaiilps (ESP) 2x12,40 2,78 2,46 48,5 56,5 2x30 ESP
Kortkopplad vagn med skjutdörr
profil G1
Laais-871 (NLH) 2x12,68 2,98 - 52,0 60,0 2x36 NLH
profil G2
Laaeilprs (NMP) 2x14,50 2,75 3,34 46,0 54,0 2x36 NMP
Kortkopplad huvvagn,
med nedsänkt golv
profil G1
Laaiimns (JR) 2x10,59 2,78 - 55,0 63,0 52 JR