Transwaggon

Customer Information System (CIS)

Ni erbjuds att användaTRANSWAGGON:s kundinternetportal (CIS). Med CIS kan ni som registrerad användare under adressen

https://portal.transwaggon.de


få åtkomst till aktuella statusuppgifter i TRANSWAGGON-gruppens operativa system.

Tillgänglig informartion:

  • Aktuella uppgifter från vår dirigering (TRANSWAGGON:s alla driftenheter)
  • Positionsbesked från järnvägsoperatörer
  • ETA (av systemet framräknade ankomsttider)
  • Selektionsmöjlihet av speciella transporter efter en eller flera kriterier
  • Löpande uppdatering
  • Export av data till Excel och PDF
  • Kryptering av överförd data


För att kunna få åtkomst till CIS tilldelar TRANSWAGGON ett användarid och ett lösenord.


Tag gärna kontakt med oss för en teståtkomst.